ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อและนกกระทา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อและนกกระทา
นักวิจัย : ดำรงชัย โสกัณฑัต
คำค้น : ไก่เนื้อ , นกกระทา , อาหารสัตว์ , กากถั่วเหลือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Damrongchai Sokantat
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/85752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดำรงชัย โสกัณฑัต . (2542). การใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อและนกกระทา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ดำรงชัย โสกัณฑัต . 2542. "การใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อและนกกระทา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ดำรงชัย โสกัณฑัต . "การใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อและนกกระทา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2542. Print.
ดำรงชัย โสกัณฑัต . การใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อและนกกระทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2542.