ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน
นักวิจัย : พันธนะ นุชนารถ
คำค้น : การสืบสวนอาชญากรรม , การฉ้อราษฎร์บังหลวง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/76326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พันธนะ นุชนารถ . (2541). อุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
พันธนะ นุชนารถ . 2541. "อุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
พันธนะ นุชนารถ . "อุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2541. Print.
พันธนะ นุชนารถ . อุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2541.