ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองทนทานต่อความเป็นพิษของอลูมินัมและการขาดจุลธาตุอาหาร โดยการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองทนทานต่อความเป็นพิษของอลูมินัมและการขาดจุลธาตุอาหาร โดยการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นักวิจัย : บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
คำค้น : ถั่วเหลือง , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , อะลูมินัม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/73890
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ . (2540). การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองทนทานต่อความเป็นพิษของอลูมินัมและการขาดจุลธาตุอาหาร โดยการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ . 2540. "การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองทนทานต่อความเป็นพิษของอลูมินัมและการขาดจุลธาตุอาหาร โดยการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ . "การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองทนทานต่อความเป็นพิษของอลูมินัมและการขาดจุลธาตุอาหาร โดยการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2540. Print.
บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ . การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองทนทานต่อความเป็นพิษของอลูมินัมและการขาดจุลธาตุอาหาร โดยการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2540.