ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : นันทวัน อินทชาติ
คำค้น : นครราชสีมา , การมีส่วนร่วมทางสังคม , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/73445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทวัน อินทชาติ . (2540). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
นันทวัน อินทชาติ . 2540. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
นันทวัน อินทชาติ . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2540. Print.
นันทวัน อินทชาติ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2540.