ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
นักวิจัย : ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
คำค้น : การจัดการอุตสาหกรรม , โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก , การบริหารงานผลิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/71566
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ . (2539). การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ . 2539. "การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ . "การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2539. Print.
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ . การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2539.