ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : อาภาพร เผ่าวัฒนา
คำค้น : ความดันเลือดสูง , การดูแลตนเอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/46426
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภาพร เผ่าวัฒนา . (2537). ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . 2537. "ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . "ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2537. Print.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2537.