ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวฟ่างโดยวิธีการผสมกลับในชั่วแรกๆ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวฟ่างโดยวิธีการผสมกลับในชั่วแรกๆ
นักวิจัย : ธำรงศิลป โพธิสูง
คำค้น : ข้าวฟ่าง , การผสมพันธุ์พืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/44830
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธำรงศิลป โพธิสูง . (2531). การสร้างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวฟ่างโดยวิธีการผสมกลับในชั่วแรกๆ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ธำรงศิลป โพธิสูง . 2531. "การสร้างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวฟ่างโดยวิธีการผสมกลับในชั่วแรกๆ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ธำรงศิลป โพธิสูง . "การสร้างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวฟ่างโดยวิธีการผสมกลับในชั่วแรกๆ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2531. Print.
ธำรงศิลป โพธิสูง . การสร้างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวฟ่างโดยวิธีการผสมกลับในชั่วแรกๆ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2531.