ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต พะเยา พิษณุโลกและนครสวรรค์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต พะเยา พิษณุโลกและนครสวรรค์
นักวิจัย : เดชา ปิ่นแก้ว
คำค้น : องค์การบริหารส่วนจังหวัด , สมาชิกสภาจังหวัด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/42752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชา ปิ่นแก้ว . (2532). ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต พะเยา พิษณุโลกและนครสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
เดชา ปิ่นแก้ว . 2532. "ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต พะเยา พิษณุโลกและนครสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
เดชา ปิ่นแก้ว . "ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต พะเยา พิษณุโลกและนครสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2532. Print.
เดชา ปิ่นแก้ว . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต พะเยา พิษณุโลกและนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2532.