ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
นักวิจัย : ดนัย สารพฤกษ์
คำค้น : สาธารณสุขมูลฐาน , สาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/37829
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนัย สารพฤกษ์ . (2535). การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดนัย สารพฤกษ์ . 2535. "การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดนัย สารพฤกษ์ . "การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2535. Print.
ดนัย สารพฤกษ์ . การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2535.