ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม ในระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในบางท้องที่ ในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2531/32 /

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม ในระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในบางท้องที่ ในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2531/32 /
นักวิจัย : สุริยะ ชนะชัย
คำค้น : นโยบายการเกษตร , การพัฒนาชนบท , ความจน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/36320
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุริยะ ชนะชัย . (2535). การศึกษาผลการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม ในระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในบางท้องที่ ในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2531/32 /.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุริยะ ชนะชัย . 2535. "การศึกษาผลการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม ในระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในบางท้องที่ ในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2531/32 /".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุริยะ ชนะชัย . "การศึกษาผลการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม ในระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในบางท้องที่ ในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2531/32 /."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2535. Print.
สุริยะ ชนะชัย . การศึกษาผลการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม ในระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในบางท้องที่ ในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2531/32 /. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2535.