ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจตคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการประมงหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดตรัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เจตคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการประมงหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดตรัง
นักวิจัย : สุเวช อินทระ
คำค้น : การพัฒนาชนบท , ประมงน้ำจืด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/35326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเวช อินทระ . (2531). เจตคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการประมงหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้,.
สุเวช อินทระ . 2531. "เจตคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการประมงหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้,.
สุเวช อินทระ . "เจตคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการประมงหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้,, 2531. Print.
สุเวช อินทระ . เจตคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการประมงหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้,; 2531.