ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

KE ARAH MENCAPAI 100% KADAR SARA DIRI (SSL) BERAS: SATU SASARAN REALISTIK ATAU RETORIK?

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : KE ARAH MENCAPAI 100% KADAR SARA DIRI (SSL) BERAS: SATU SASARAN REALISTIK ATAU RETORIK?
นักวิจัย : Badarudin, Radin Firdaus Radin , Samsurijan, Mohamad Shaharudin , Singh, Paramjit Singh Jamir , Yahaya, Mohd Haizzan , Latiff, Abdul Rais Abdul , Rahmat, Siti Rahyla , Vadevelu, Kumarashwaran
คำค้น : H Social Sciences (General)
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/39194/1/Matra1.pdf , Badarudin, Radin Firdaus Radin and Samsurijan, Mohamad Shaharudin and Singh, Paramjit Singh Jamir and Yahaya, Mohd Haizzan and Latiff, Abdul Rais Abdul and Rahmat, Siti Rahyla and Vadevelu, Kumarashwaran (2017) KE ARAH MENCAPAI 100% KADAR SARA DIRI (SSL) BERAS: SATU SASARAN REALISTIK ATAU RETORIK? In: Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA), February 23 & 24, 2017, Pulau Pinang, Malaysia.
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://eprints.usm.my/39194/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Implikasi pergantungan yang tinggi terhadap sumber beras diimport dalam jangka masa panjang bukan sahaja melemahkan kemampuan mencapai kecukupan sara diri malah dalam pada masa yang sama turut mendedahkan negara pengimport terhadap tekanan polisi perdagangan negara pengeksport dan ketidakstabilan harga dalam pasaran makanan global. Hal ini jelas dapat dilihat ketika berlakunya krisis makanan pada tahun 2008. Sehubungan dengan itu, dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK-11), kerajaan komited ke arah mencapai tahap sara diri beras (SSL) 100% menjelang tahun 2020. Justeru, kajian ini dijalankan bertujuan menilai keupayaan kawasan jelapang yang sedia ada dalam mencapai pengeluaran 100% SSL bagi mengurangkan pergantungan terhadap beras import. Unjuran dijalankan berdasarkan maklumat andaian lingkungan tingkat penggunaan beras per kapita serta unjuran populasi. Dapatan unjuran dalam kajian ini memperlihatkan bahawa matlamat ini lebih realistik sekiranya sektor padi negara memperluaskan skala pengeluran padi berproduktiviti tinggi ke kawasan luar jelapang. Hal ini kerana, sasaran ke arah pencapaian SSL sekitar 85% hingga 100% menuntut kawasan jelapang yang sedia ada untuk mencapai lingkungan hasil pengeluaran antara 12 mt/ha sehingga 14.5 mt/ht. Rentetan itu, kajian ini telah mengemukakan beberapa langkah strategik bagi memperkasakan lagi intervensi kerajaan dalam merealisasikan sasaran 100% SSL beras.

บรรณานุกรม :
Badarudin, Radin Firdaus Radin , Samsurijan, Mohamad Shaharudin , Singh, Paramjit Singh Jamir , Yahaya, Mohd Haizzan , Latiff, Abdul Rais Abdul , Rahmat, Siti Rahyla , Vadevelu, Kumarashwaran . (2560). KE ARAH MENCAPAI 100% KADAR SARA DIRI (SSL) BERAS: SATU SASARAN REALISTIK ATAU RETORIK?.
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Badarudin, Radin Firdaus Radin , Samsurijan, Mohamad Shaharudin , Singh, Paramjit Singh Jamir , Yahaya, Mohd Haizzan , Latiff, Abdul Rais Abdul , Rahmat, Siti Rahyla , Vadevelu, Kumarashwaran . 2560. "KE ARAH MENCAPAI 100% KADAR SARA DIRI (SSL) BERAS: SATU SASARAN REALISTIK ATAU RETORIK?".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Badarudin, Radin Firdaus Radin , Samsurijan, Mohamad Shaharudin , Singh, Paramjit Singh Jamir , Yahaya, Mohd Haizzan , Latiff, Abdul Rais Abdul , Rahmat, Siti Rahyla , Vadevelu, Kumarashwaran . "KE ARAH MENCAPAI 100% KADAR SARA DIRI (SSL) BERAS: SATU SASARAN REALISTIK ATAU RETORIK?."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2560. Print.
Badarudin, Radin Firdaus Radin , Samsurijan, Mohamad Shaharudin , Singh, Paramjit Singh Jamir , Yahaya, Mohd Haizzan , Latiff, Abdul Rais Abdul , Rahmat, Siti Rahyla , Vadevelu, Kumarashwaran . KE ARAH MENCAPAI 100% KADAR SARA DIRI (SSL) BERAS: SATU SASARAN REALISTIK ATAU RETORIK?. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2560.