ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตระกูลถั่วและพืชอื่นๆ ที่มีมวลชีวภาพและแหล่งธาตุไนโตรเจนสูงเพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : นิสา มีแสง
คำค้น : การปรับปรุงบารุงดิน , การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช , พืชที่มีชีวมวลสูง
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : วินัย ชมบุตร , วรรยา สุธรรมชัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :