ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
นักวิจัย : สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ
คำค้น : เห็ดหอม , ทดสอบสายพันธุ์ , เห็ดพื้นเมือง
หน่วยงาน : กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมงาน : รัชฎาภรณ์ ทองเหม , นันทินี ศรีจุมปา , ฉัตรสุดา เชิงอักษร , พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล , คณิศร มนุษย์สม , ประนอม ใจอ้าย , สิริพร มะเจี่ยว , สากล มีสุข , วิภาดา แสงสร้อย , สุทธินี เจริญคิด , ศิรากานต์ ขยันการ , สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง , ศิริพร หัสสรังสี , สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :