ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic
นักวิจัย : วิศัย พรหมเทพ , สุวภา ยศตะโคตร
คำค้น : แบคทีเรีย , กรดแลคติค , แหล่งโปรไบโอติก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากอาหารหมัก 6 ตัวอย่าง โดยใช้อาหาร MRS + 1% CaCO3 ได้เชื้อแบคทีเรียทั้งสิ้น 52 ไอโซเลท โดยศึกษาจากลักษณะรูปร่างและสัณฐานวิทยา เมื่อนำไปศึกษาคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติก พบเชื้อแบคทีเรียตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็น จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ ไอโซเลท ประตูI11 โดยสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีเกลือน้ำดี 3 เปอร์เซ็นต์ ทนต่อสภาวะเป็นกรด pH 2 และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปลาได้ โดยสามารถยับยั้งก่อโรค Aeromonashydrophilaและเมื่อนำแบคทีเรียสร้างกรดแลคติค ไอโซเลท ประตูI11 ไปจัดจำแนกในระดับสกุล พบว่าเป็น Lactobacillus sp. ในการศึกษาถึงผลของการเสริม Lactobacillus sp. (ประตู I11) ในปลาดุกต่อสมรรถภาพด้านการผลิต เช่น น้ำหนักตัวปลาและน้ำหนักมีชีวิต พบว่า การเสริมอาหารด้วย Lactobacillus sp. (ประตู I11) ทำให้สมรรถภาพด้านน้ำหนักตัวปลาและน้ำหนักมีชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตปลาดุกให้ดีขึ้นจึง ควรเสริมอาหารด้วย Lactobacillus sp. (ประตู I11)

บรรณานุกรม :
วิศัย พรหมเทพ , สุวภา ยศตะโคตร . (2555). การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
วิศัย พรหมเทพ , สุวภา ยศตะโคตร . 2555. "การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
วิศัย พรหมเทพ , สุวภา ยศตะโคตร . "การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2555. Print.
วิศัย พรหมเทพ , สุวภา ยศตะโคตร . การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2555.