ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิถีแช่มือแช่เท้า : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสู่การจัดการสุขภาพชุมชน คนเมืองฝาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิถีแช่มือแช่เท้า : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสู่การจัดการสุขภาพชุมชน คนเมืองฝาง
นักวิจัย : ศุภางค์ นันตา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://research.srru.ac.th/researchs/download.php?id=48
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภางค์ นันตา . (2559). วิถีแช่มือแช่เท้า : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสู่การจัดการสุขภาพชุมชน คนเมืองฝาง.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ศุภางค์ นันตา . 2559. "วิถีแช่มือแช่เท้า : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสู่การจัดการสุขภาพชุมชน คนเมืองฝาง".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ศุภางค์ นันตา . "วิถีแช่มือแช่เท้า : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสู่การจัดการสุขภาพชุมชน คนเมืองฝาง."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
ศุภางค์ นันตา . วิถีแช่มือแช่เท้า : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสู่การจัดการสุขภาพชุมชน คนเมืองฝาง. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.