ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นักวิจัย : วิจิตรา โพธิสาร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://research.srru.ac.th/researchs/download.php?id=40
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา โพธิสาร . (2559). การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วิจิตรา โพธิสาร . 2559. "การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วิจิตรา โพธิสาร . "การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
วิจิตรา โพธิสาร . การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.