ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และ แขวงจำปาศักดิ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และ แขวงจำปาศักดิ์
นักวิจัย : สารภี วรรณตรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://research.srru.ac.th/researchs/download.php?id=39
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สารภี วรรณตรง . (2559). การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และ แขวงจำปาศักดิ์.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สารภี วรรณตรง . 2559. "การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และ แขวงจำปาศักดิ์".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สารภี วรรณตรง . "การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และ แขวงจำปาศักดิ์."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
สารภี วรรณตรง . การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และ แขวงจำปาศักดิ์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.