ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย : ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://research.srru.ac.th/researchs/download.php?id=33
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล . (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล . 2558. "การพัฒนาระบบสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล . "การพัฒนาระบบสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล . การพัฒนาระบบสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.