ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักวิจัย : สุวรรณา บุเหลา , คณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวรรณา บุเหลา , คณะ . (2560). การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวรรณา บุเหลา , คณะ . 2560. "การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวรรณา บุเหลา , คณะ . "การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
สุวรรณา บุเหลา , คณะ . การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.