ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโดยวิธีหัตถบำบัดร่วมกับการแพทย์แผนไทยเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโดยวิธีหัตถบำบัดร่วมกับการแพทย์แผนไทยเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัย : สุพรรณิการ์ วงษ์วิลา , น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด , ศุภวดี แถวเพีย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณิการ์ วงษ์วิลา , น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด , ศุภวดี แถวเพีย . (2558). ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโดยวิธีหัตถบำบัดร่วมกับการแพทย์แผนไทยเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
สุพรรณิการ์ วงษ์วิลา , น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด , ศุภวดี แถวเพีย . 2558. "ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโดยวิธีหัตถบำบัดร่วมกับการแพทย์แผนไทยเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
สุพรรณิการ์ วงษ์วิลา , น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด , ศุภวดี แถวเพีย . "ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโดยวิธีหัตถบำบัดร่วมกับการแพทย์แผนไทยเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2558. Print.
สุพรรณิการ์ วงษ์วิลา , น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด , ศุภวดี แถวเพีย . ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโดยวิธีหัตถบำบัดร่วมกับการแพทย์แผนไทยเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2558.