ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ศุภวดี แถวเพีย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวดี แถวเพีย . (2557). ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ศุภวดี แถวเพีย . 2557. "ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ศุภวดี แถวเพีย . "ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2557. Print.
ศุภวดี แถวเพีย . ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2557.