ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมและผลกระทบเกี่ยวกับบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ตําบลหนองไผ่อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
คำค้น : พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ประชาชน ตําบลหนองไผ่
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/095_21in2555.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :