ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ระพีพรรณ ประจันตะเสน , กัญญาพร สังข์แก้ว
คำค้น : มันสำปะหลัง , เกษตรอินทรีย์ , ปุ๋ยอินทรีย์ , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , กัญญาพร สังข์แก้ว . (2558). ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , กัญญาพร สังข์แก้ว . 2558. "ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , กัญญาพร สังข์แก้ว . "ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2558. Print.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , กัญญาพร สังข์แก้ว . ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2558.