ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ชุลิดา เหมตะศิลป์ , ธัญญาวดี ปินะกาโน , จีรนันท์ วัชรกุล , ระพีพรรณ ประจันตะเสน
คำค้น : มันสำปะหลัง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Manihot esculenta (L.) Crantz) เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง เป็นพืชอาหารที่สำคัญอันดับ 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง ชื่อสามัญเรียกหลายชื่อเช่น Cassava,Yuca,Mandioa,Manioc,Tapioca ชาวไทยเดิมเรียกกันว่า มันสำโรง มันไม้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า มันต้นเตี้ย ภาคใต้เรียกมันเทศ (แต่เรียกมันเทศว่า "มันหลา") คำว่า "สำปะหลัง" ที่นิยมเรียกอาจมาจากคำว่า "ซำเปอ (Sampou)" ของชวาตะวันตก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุลิดา เหมตะศิลป์ , ธัญญาวดี ปินะกาโน , จีรนันท์ วัชรกุล , ระพีพรรณ ประจันตะเสน . (2558). ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชุลิดา เหมตะศิลป์ , ธัญญาวดี ปินะกาโน , จีรนันท์ วัชรกุล , ระพีพรรณ ประจันตะเสน . 2558. "ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชุลิดา เหมตะศิลป์ , ธัญญาวดี ปินะกาโน , จีรนันท์ วัชรกุล , ระพีพรรณ ประจันตะเสน . "ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2558. Print.
ชุลิดา เหมตะศิลป์ , ธัญญาวดี ปินะกาโน , จีรนันท์ วัชรกุล , ระพีพรรณ ประจันตะเสน . ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2558.