ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร : กรณีกลุ่มเกษตรกรลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร : กรณีกลุ่มเกษตรกรลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ระพีพรรณ ประจันตะเสน , อภินัน ปัตลา , ไกรเลิศ ทวีกุล
คำค้น : ผักปลอดสารพิษ , เกษตรอินทรีย์ , การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , อภินัน ปัตลา , ไกรเลิศ ทวีกุล . (2553). การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร : กรณีกลุ่มเกษตรกรลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , อภินัน ปัตลา , ไกรเลิศ ทวีกุล . 2553. "การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร : กรณีกลุ่มเกษตรกรลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , อภินัน ปัตลา , ไกรเลิศ ทวีกุล . "การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร : กรณีกลุ่มเกษตรกรลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2553. Print.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , อภินัน ปัตลา , ไกรเลิศ ทวีกุล . การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร : กรณีกลุ่มเกษตรกรลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2553.