ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี
นักวิจัย : บวร ไชยษา , ธนัสนี สมบูรณ์ , วัฒนาชัย มาลัย , ยุภาพร อำนาจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บวร ไชยษา , ธนัสนี สมบูรณ์ , วัฒนาชัย มาลัย , ยุภาพร อำนาจ . (2553). การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บวร ไชยษา , ธนัสนี สมบูรณ์ , วัฒนาชัย มาลัย , ยุภาพร อำนาจ . 2553. "การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บวร ไชยษา , ธนัสนี สมบูรณ์ , วัฒนาชัย มาลัย , ยุภาพร อำนาจ . "การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2553. Print.
บวร ไชยษา , ธนัสนี สมบูรณ์ , วัฒนาชัย มาลัย , ยุภาพร อำนาจ . การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 2553.