ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับวิสาหกิจทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับวิสาหกิจทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ศาตรา สหัสทัศน์ , ชนกกานต์ สหัสทัศน์ , ธีติพล วิมุกตานนท์ , ไพรวัลย์ หารฤทธิ์ , นุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ
คำค้น : ผ้าไหมแพรวา, คู่มือภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร ,นักท่องเที่ยวต่างชาติ, กาฬสินธุ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศาตรา สหัสทัศน์ , ชนกกานต์ สหัสทัศน์ , ธีติพล วิมุกตานนท์ , ไพรวัลย์ หารฤทธิ์ , นุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ . (2560). การพัฒนาคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับวิสาหกิจทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ศาตรา สหัสทัศน์ , ชนกกานต์ สหัสทัศน์ , ธีติพล วิมุกตานนท์ , ไพรวัลย์ หารฤทธิ์ , นุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ . 2560. "การพัฒนาคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับวิสาหกิจทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ศาตรา สหัสทัศน์ , ชนกกานต์ สหัสทัศน์ , ธีติพล วิมุกตานนท์ , ไพรวัลย์ หารฤทธิ์ , นุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ . "การพัฒนาคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับวิสาหกิจทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
ศาตรา สหัสทัศน์ , ชนกกานต์ สหัสทัศน์ , ธีติพล วิมุกตานนท์ , ไพรวัลย์ หารฤทธิ์ , นุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ . การพัฒนาคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับวิสาหกิจทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.