ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
นักวิจัย : จิราภรณ์ พรหมเทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราภรณ์ พรหมเทพ . (2560). อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม.
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
จิราภรณ์ พรหมเทพ . 2560. "อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม".
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
จิราภรณ์ พรหมเทพ . "อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม."
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2560. Print.
จิราภรณ์ พรหมเทพ . อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม; 2560.