ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
นักวิจัย : ดุษฎี ช่วยสุข , จิราภรณ์ พรหมเทพ , ธนพัฒน์ สุระนรากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดุษฎี ช่วยสุข , จิราภรณ์ พรหมเทพ , ธนพัฒน์ สุระนรากุล . (2560). การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม.
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
ดุษฎี ช่วยสุข , จิราภรณ์ พรหมเทพ , ธนพัฒน์ สุระนรากุล . 2560. "การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม".
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
ดุษฎี ช่วยสุข , จิราภรณ์ พรหมเทพ , ธนพัฒน์ สุระนรากุล . "การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม."
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2560. Print.
ดุษฎี ช่วยสุข , จิราภรณ์ พรหมเทพ , ธนพัฒน์ สุระนรากุล . การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม; 2560.