ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
นักวิจัย : วุฒิภัทร พงษ์เพชร , วรวิทย์ อุ่นจิตร , อัจฉริยา ทุมพานิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิภัทร พงษ์เพชร , วรวิทย์ อุ่นจิตร , อัจฉริยา ทุมพานิชย์ . (2560). การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย.
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
วุฒิภัทร พงษ์เพชร , วรวิทย์ อุ่นจิตร , อัจฉริยา ทุมพานิชย์ . 2560. "การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย".
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
วุฒิภัทร พงษ์เพชร , วรวิทย์ อุ่นจิตร , อัจฉริยา ทุมพานิชย์ . "การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย."
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2560. Print.
วุฒิภัทร พงษ์เพชร , วรวิทย์ อุ่นจิตร , อัจฉริยา ทุมพานิชย์ . การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม; 2560.