ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ . (2554). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด.
    ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ . 2554. "การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด".
    ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ . "การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด."
    ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2554. Print.
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ . การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด; 2554.