ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์และกระบวนการจัดการน้ำของประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์และกระบวนการจัดการน้ำของประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ . (2553). การอนุรักษ์และกระบวนการจัดการน้ำของประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด.
    ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ . 2553. "การอนุรักษ์และกระบวนการจัดการน้ำของประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด".
    ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ . "การอนุรักษ์และกระบวนการจัดการน้ำของประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด."
    ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2553. Print.
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ . การอนุรักษ์และกระบวนการจัดการน้ำของประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด; 2553.