ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : ชินวัฒน์ อนุพันธ์ , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชินวัฒน์ อนุพันธ์ , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง . (2560). การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชินวัฒน์ อนุพันธ์ , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง . 2560. "การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชินวัฒน์ อนุพันธ์ , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง . "การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560. Print.
ชินวัฒน์ อนุพันธ์ , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง . การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2560.