ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

-

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : -
นักวิจัย : ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา . (2560). -.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา . 2560. "-".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา . "-."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560. Print.
ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา . -. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2560.