ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
นักวิจัย : - , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
- , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา . (2559). การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา . 2559. "การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา . "การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559. Print.
- , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กตัญญู หอสูติสิมา . การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2559.