ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการพัฒนาคู่มือเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาคู่มือเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
นักวิจัย : กตัญญู หอสูติสิมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กตัญญู หอสูติสิมา . (2556). กระบวนการพัฒนาคู่มือเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กตัญญู หอสูติสิมา . 2556. "กระบวนการพัฒนาคู่มือเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กตัญญู หอสูติสิมา . "กระบวนการพัฒนาคู่มือเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
กตัญญู หอสูติสิมา . กระบวนการพัฒนาคู่มือเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.