ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นักวิจัย : ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง . (2556). บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง . 2556. "บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง . "บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง . บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.