ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์
นักวิจัย : สุรศักดิ์ ไชยสงค์ , สุชาติ คุ้มมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ ไชยสงค์ , สุชาติ คุ้มมณี . (2551). ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุรศักดิ์ ไชยสงค์ , สุชาติ คุ้มมณี . 2551. "ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุรศักดิ์ ไชยสงค์ , สุชาติ คุ้มมณี . "ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. Print.
สุรศักดิ์ ไชยสงค์ , สุชาติ คุ้มมณี . ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2551.