ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
นักวิจัย : สุรศักดิ์ ไชยสงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ ไชยสงค์ . (2556). การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุรศักดิ์ ไชยสงค์ . 2556. "การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุรศักดิ์ ไชยสงค์ . "การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
สุรศักดิ์ ไชยสงค์ . การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.