ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ยุภาพร อำนาจ , วชิรา สันพนวัฒน์ , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ธีรวรรณ บุญโทแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุภาพร อำนาจ , วชิรา สันพนวัฒน์ , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ธีรวรรณ บุญโทแสง . (2553). การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยุภาพร อำนาจ , วชิรา สันพนวัฒน์ , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ธีรวรรณ บุญโทแสง . 2553. "การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยุภาพร อำนาจ , วชิรา สันพนวัฒน์ , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ธีรวรรณ บุญโทแสง . "การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ยุภาพร อำนาจ , วชิรา สันพนวัฒน์ , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ธีรวรรณ บุญโทแสง . การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.