ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงของสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงของสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
นักวิจัย : ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ . (2552). ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงของสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ . 2552. "ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงของสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ . "ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงของสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ . ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงของสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.