ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล
นักวิจัย : อมรรัตน์ วงษ์กลม , อนุชา เพียรชนะ , ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ วงษ์กลม , อนุชา เพียรชนะ , ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ . (2552). การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อมรรัตน์ วงษ์กลม , อนุชา เพียรชนะ , ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ . 2552. "การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อมรรัตน์ วงษ์กลม , อนุชา เพียรชนะ , ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ . "การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
อมรรัตน์ วงษ์กลม , อนุชา เพียรชนะ , ปริญญา มูลสิน , เกศินี จันทรโสภณ . การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.