ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : บวร ไชยษา , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ยุภาพร อำนาจ , วัฒนาชัย มาลัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บวร ไชยษา , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ยุภาพร อำนาจ , วัฒนาชัย มาลัย . (2552). การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บวร ไชยษา , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ยุภาพร อำนาจ , วัฒนาชัย มาลัย . 2552. "การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บวร ไชยษา , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ยุภาพร อำนาจ , วัฒนาชัย มาลัย . "การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
บวร ไชยษา , สงวนศักดิ์ นาครินทร์ , ยุภาพร อำนาจ , วัฒนาชัย มาลัย . การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.