ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สามล้อนั่งมือหมุนแบบมีเกียร์สำหรับผู้พิการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สามล้อนั่งมือหมุนแบบมีเกียร์สำหรับผู้พิการ
นักวิจัย : นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
คำค้น : ผู้พิการ , เกียร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : สถาพร เกิดสว่างเนตร (2539) ความต้องการออกกำลังกายของผู้พิการที่นั่งบนรถเข็น วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ. จิราพร ลิบวาณิชย์ (2540) การศึกษาสมรรถนะของจักรยานสามล้อเพื่อรองรับการขนย้ายขยะมีค่า ในครัวเรือน วิท
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการมีการพัฒนารูปแบบไปเป็นอย่างมากอันเป็นผลจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวัสดุที่ก้าวหน้าแต่ยิ่งมีการพัฒนาราคาอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการยิ่งมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้พิการที่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นได้และอุปกรณ์ที่มีความต้องการของผู้พิการหรือผู้สูงอายุนั้นปัจจุบันมีความต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่หรือเดินทางเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและสามารถเดินทางในระยะใกล้ๆได้นั้นก็คือ

บรรณานุกรม :
นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ . (2555). สามล้อนั่งมือหมุนแบบมีเกียร์สำหรับผู้พิการ.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ . 2555. "สามล้อนั่งมือหมุนแบบมีเกียร์สำหรับผู้พิการ".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ . "สามล้อนั่งมือหมุนแบบมีเกียร์สำหรับผู้พิการ."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2555. Print.
นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ . สามล้อนั่งมือหมุนแบบมีเกียร์สำหรับผู้พิการ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร; 2555.