ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น
นักวิจัย : คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ . (2560). การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น.
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ . 2560. "การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น".
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ . "การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น."
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2560. Print.
คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ . การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม; 2560.