ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
นักวิจัย : พณิฐา ยงพิทยาพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พณิฐา ยงพิทยาพงศ์ . (2552). โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน.
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
พณิฐา ยงพิทยาพงศ์ . 2552. "โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน".
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
พณิฐา ยงพิทยาพงศ์ . "โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน."
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2552. Print.
พณิฐา ยงพิทยาพงศ์ . โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม; 2552.