ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขี้เถ้าแกลบที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขี้เถ้าแกลบที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม
นักวิจัย : ธีระพัฒน์ พิพัฒนสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระพัฒน์ พิพัฒนสุข . (2552). โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขี้เถ้าแกลบที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม.
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
ธีระพัฒน์ พิพัฒนสุข . 2552. "โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขี้เถ้าแกลบที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม".
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
ธีระพัฒน์ พิพัฒนสุข . "โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขี้เถ้าแกลบที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม."
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2552. Print.
ธีระพัฒน์ พิพัฒนสุข . โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขี้เถ้าแกลบที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม; 2552.