ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม
นักวิจัย : วีระศักดิ์ จุลดาลัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ จุลดาลัย . (2552). โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม.
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
วีระศักดิ์ จุลดาลัย . 2552. "โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม".
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
วีระศักดิ์ จุลดาลัย . "โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม."
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2552. Print.
วีระศักดิ์ จุลดาลัย . โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม; 2552.