ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพื้นเมือง กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพื้นเมือง กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร
นักวิจัย : จีราพร รัตนโกสุม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีราพร รัตนโกสุม . (2552). โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพื้นเมือง กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร.
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
จีราพร รัตนโกสุม . 2552. "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพื้นเมือง กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร".
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
จีราพร รัตนโกสุม . "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพื้นเมือง กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร."
    นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2552. Print.
จีราพร รัตนโกสุม . โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพื้นเมือง กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม; 2552.